ชูบุ
Chubu Map Niigata Area Toyama Area Ishikawa Area Fukui Area Yamanashi Area Nagano Area Gifu Area Shizuoka Area Aichi Area

ชูบุ (Chubu) เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วย 9 จังหวัดได้แก่ โทยามา ยามานาชิ ไอชิ นีงะตะ อิชิกาวะ ฟูกูอิ ชิซูโอกะ กิฟุ และนางาโน มีเทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่มียอดเขาทอดยาวต่อเนื่องตั้งแต่เหนือจรดใต้พาดผ่านหลายจังหวัด นอกจากนั้นยังเป็นบ้านของภูเขาไฟฟูจิ ภูมิภาคนี้มีการผสมผสานวัฒนธรรมสมัยเก่าและใหม่ได้อย่างกลมกลืน ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมดั้งเดิม เกษตรกรรม และความเจริญในด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่