ฮอกไกโด
Hokkaido Map

ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นภูมิภาคทางตอนเหนือ ซึ่งมีซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลวง ฮอกไกโดมีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ในฤดูร้อน มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับเพาะปลูก ตลอดจนการทำประมง นอกจากนั้นยังสามารถผลิตสินค้าที่ทำจากนมได้อย่างมีคุณภาพ จนได้รับฉายาว่าเป็น ‘ห้องครัวของญี่ปุ่น’ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมาย อีกทั้งเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันฮอกไกโดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก