คันไซ
Kansai Map Mie Area Shiga Area Kyoto Area Osaka Area Hyogo Area Nara Area Wakayama Area

คันไซ (Kansai) ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่นาระ เฮียวโงะ มิเอะ วาคายามะ ชิงะ โอซากา และเกียวโต เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะอดีตเคยเป็นที่ตั้งเมืองหลวงนาระ และเกียวโต และเป็นศูนย์กลางการปกครองอย่างต่อเนื่องมานานนับพันปี ปัจจุบันมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ไปจนถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ และธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย