คิวชู
Kyushu Map Fukuoka Area Saga Area Nagasaki Area Kumamoto Area Oita Area Miyazaki Area Kagoshima Area

คิวชู (Kyushu) เป็นเกาะใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ โออิตะ คุมาโมโตะ มิยาซากิ และคาโกชิมะ ในอดีตหลายเมืองในภูมิภาคนี้เคยเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก ทำให้ภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนร่องรอยของวัฒนธรรมต่างชาติ อีกทั้งยังมีขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์อีกด้วย