โทโฮขุ
Tohoku Map Aomori Area Iwate Area Miyagi Area Akita Area Yamagata Area Fukushima Area

โทโฮขุ (Tohoku) ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชู ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ อะโอโมริ อะกิตะ อิวะเตะ ยะมะกะตะ มิยางิ และฟุกุชิมา โดยมีเซนได (Sendai) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค มีสภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โทโฮขุแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม