แผนที่ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศที่คนไทยจำนวนมากให้ความสนใจ หลงใหลในวัฒนธรรม และธรรมชาติที่งดงาม อีกทั้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นยังมีอิทธิพลต่อคนไทยในหลากหลายด้านมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งมีเสน่ห์ทางวัฒนธรรม สังคม และสภาพแวดล้อมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติอยากเข้ามาสัมผัสอย่างใกล้ชิด และได้รับความประทับใจเรื่อยมา

ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ แบ่งออกเป็น 4 เกาะหลักได้แก่ เกาะฮอกไกโด (ภาคเหนือ) เกาะฮอนชู (ตอนกลางที่ตั้งของกรุงโตเกียว) เกาะชิโกขุ (เกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาเกาะหลัก) และเกาะคิวชู (ภาคใต้) และเป็นประเทศที่มี 4 ฤดู คือฤดูหนาว (ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) ฤดูร้อน (ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม) ฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน)

นอกจากนั้นประเทศญี่ปุ่นยังแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 ภูมิภาคได้แก่ ฮอกไกโด โทโฮขุ คันโต ชูบุ ชูโกขุ คันไซ ชิโกขุ คิวชู และโอกินาวา ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีความโดดเด่นในหลากหลายแง่มุมอย่างแตกต่างกัน ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับไดสุกิ เจแปน (Daisuki Japan!) แล้วคุณจะหลงรักประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นไปพร้อมกับพวกเรา กดที่แผนที่ได้เลย

Japan Map Hokkaido Area Hokkaido Area Tohoku Area Kanto Area Chubu Area Chubu Area Kansai Area Kansai Area Chugoku Area Chugoku Area Chugoku Area Shikoku Area Shikoku Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area Kyushu Area